Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Istotą sprawnego zarządzania nieruchomością jest skupienie w rękach Administratora wszystkich procesów zachodzących w częściach wspólnych obiektu, a także rzetelne kierowanie sprawami związanymi z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę w obszarach:

Administracja:
 • stały nadzór nad funkcjonowaniem nieruchomości: cykliczne obchody, wizytacje obiektu
 • kontraktowanie podwykonawców: posiadamy zasób sprawdzonych i rzetelnych podmiotów obsługujących nieruchomości (firmy sprzątające, ochrona, konserwatorzy, serwisy techniczne i branżowe, wykonawcy remontów)
 • bieżący kontakt z właścicielami we wszelkich sprawach związanych z nieruchomością wspólną
 • wielotorowa komunikacja: Klientom udostępniamy 3 numery kontaktowe do zespołu obsługi nieruchomości, dedykowane adresy e-mail, forum i wirtualna tablica ogłoszeniowa w portalu "E-kartoteka", biuletyn informacyjny, zawsze aktualna i przejrzysta tablica informacyjna na nieruchomości
 • wsparcie mieszkańców w codziennych sprawach: wydawanie zaświadczeń, udzielanie informacji, dorabianie pilotów, kluczy do klatek schodowych, kodów domofonowych, etc.
 • dbałość o prawidłową gospodarkę finansami wspólnoty mieszkaniowej / nieruchomości: przygotowanie rzetelnego i gospodarnego budżetu, a następnie jego prawidłowa realizacja
 • przygotowanie, organizacja i przeprowadzanie zebrań wspólnot mieszkaniowych
 • zbieranie głosów pod uchwałami wspólnot (zapewniamy możliwość głosowania on-line)
 • reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w kontaktach z deweloperem, podmiotami zewnętrznymi, dostawcami mediów, organami administracji publicznej
 • wszelkie inne czynności konieczne do prawidłowego sprawowania funkcji zarządcy dopasowane do specyfiki wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomości
Księgowość:
 • prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów: przyjmowanie wpłat czynszowych i zaliczek oraz pożytków nieruchomości, ewidencjonowanie i opłacanie dokumentów kosztowych
 • rozliczanie zaliczek wpłacanych przez właścicieli na poczet zużycia mediów
 • udostępnianie właścicielom danych o rozrachunkach i saldzie wpłat przypisanych do lokalu poprzez portal "E-kartoteka" 
 • sporządzanie na rzecz wspólnot mieszkaniowych sprawozdań finansowych, bilansów, deklaracji podatkowych
 • prowadzenie rachunków bankowych wspólnot oraz indywidualnych rachunków do wpłat przypisanych do właścicieli 
Obsługa techniczna:
 • prowadzenie, aktualizacja i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości (w tym KOB)
 • koordynacja procesu wykonywania przeglądów technicznych i branżowych nieruchomości: zachowanie terminu, uzgadanianie niezbędnych zakresów
 • analiza protokołów przeglądowych, zlecanie prac i napraw oraz zaleceń poprzeglądowych
 • pozyskiwanie ofert na prace remontowe i modernizacyjne, opiniowanie wycen i projektów
 • zlecanie nadzorów nad pracami naprawczymi i remontowymi
 • dokonywanie wizji lokalnych w związku z usterkami nieruchomości wspólnej
 • reprezentacja wspólnoty w kwestiach technicznych przed gwarantami nieruchomości, podmiotami zewnętrznymi, dostawcami mediów, organami administracji publicznej
Obsługa prawna:
 • windykacja należności
 • opiniowanie kwestii prawnych związanych ze wspólnotą mieszkaniową i nieruchomością
 • opiniowanie projektów uchwał, regulaminów wspólnot, umów zawieranych przez wspólnotę
 • reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach z tytułu gwarancji i rękojmi budynku
 • wsparcie w procesie przejmowania w zarządzanie nieruchomości od dotychczasowego administratora, analiza otrzymanej dokumentacji
Zapytania o ofertę prosimy przesyłać na adres e-mail: zapytanie@admico.pl lub przez poniższy formularz.

Zapytaj o ofertę