Nieruchomości komercyjne

Nieruchomości komercyjne

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi to złożony proces, który warto powierzyć doświadczonym i rzetelnym partnerom. Admico istnieje na rynku od 1997 r. i zajmuje się obsługą budynków zarówno o charakterze biurowym i usługowym, jak i handlowym. Usługę zarządzania nieruchomościami komercyjnymi świadczymy w następujących obszarach:

Administrowanie budynkami:
 • przygotowywanie i wdrażanie krótko i długoterminowych planów zarządzania nieruchomością,
 • nadzór nad zawartymi przez właściciela umowami z usługodawcami i podwykonawcami,
 • bieżące kontrole nieruchomości, jego stanu technicznego i czystości,
 • reprezentacja właściciela w relacjach z najemcami, podmiotami zewnętrznymi, administracją publiczną,
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z obsługiwanym budynkiem i nieruchomością,
 • obsługa spraw bieżących i wiele innych czynności stosownie do uzgodnień umownych,
Obsługa najmu:
 • komercjalizacja,
 • kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umów przez najemców,
 • rozliczanie najemców i windykacja należności,
Obsługa techniczna:
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej nieruchomości, 
 • zlecanie wymaganych przepisami prawa i/lub wymogami gwarancyjnymi przeglądów technicznych budynku oraz urządzeń i instalacji w jakie jest wyposażony,
 • pozyskiwanie i rekomendacja ofert na wykonanie prac remontowych i ulepszeń nieruchomości,
 • stały nadzór nad utrzymaniem obiektu w stanie niepogorszonym oraz gotowość pogotowia usterkowego (24h),
Inne:
 • współtworzenie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
 • sporządzanie raportów środowiskowych w zakresie przypisanym producentom odpadów i podmiotom korzystającym ze środowiska.

Zapytaj o ofertę