"Duża" wspólnota mieszkaniowa od 4 lokali - nowelizacja Ustawy o własności lokali

➡️ Nowy rok przynosi istotne zmiany w życiu wspólnot mieszkaniowych.
➡️ Zgodnie z nowelizacją art. 19 i 20 Ustawy o własności lokali, "dużą" wspólnotę mieszkaniową tworzyć będą właściciele 4 lub więcej lokali.
➡️ Jest to rewolucyjna zmiana dla budynków liczących od 4 do 7 lokali i ich właścicieli. Począwszy od 2020 r. będą bowiem podlegać w pełni obowiązkom nałożonym przez ustawodawcę na "duże" wspólnoty, tj. wyboru zarządu lub zarządcy, prowadzenia pozaksięgowej ewidencji przychodów i kosztów, czy sprawozdawczości. Z drugiej jednak strony łatwiej będzie o podejmowanie decyzji we wspólnotach, czy zawieranie przez nie umów i zleceń.