Admico

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, obsługa wspólnot mieszkaniowych - Poznań Admico

Szukasz sprawdzonego zarządcy?

Wybierz pakiet usług dopasowany do Twojej nieruchomości i zapytaj o ofertę!

Admico pakietowanie uslug jpg mini szarre tło

DLACZEGO MY?

Admico to ponad 20 lat doświadczeń w zarządzaniu i administorowaniu wspólnotami mieszkaniowymi, obiektami komercyjnymi, placówkami oświatowymi etc. Zatrudniamy ponad 30 specjalistów w dziedzinie administrowania, obsługi technicznej nieruchomości, księgowości i szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Wszystko po to, by zaoferować naszym Klientom kompleksową usługę oraz rzetelną obsługę na najwyższym poziomie. 

Zarządzanie nieruchomościami to proces złożony i wieloetapowy. Dlatego dla każdej z zarządzanych przez nas nieruchomości przygotowujemy strategie i plany zarządzania. Nasze działania planujemy z wyprzedzeniem i dostosowujemy do etapów "życia" nieruchomości od jej rozruchu, po bieżące utrzymanie, aż po wymagane z czasem remonty i naprawy. We współpracy z właścicielami lokali i zarządem wspólnoty oferujemy wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.


 

 

 • Przejęcie wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem przy pomocy sprawdzonych wzorów protokołów zdawczo - odbiorczych.
 • Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zabezpieczeń, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości przy pomocy specjalistów z uprawnieniami budowlanymi.
 • Zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz kontrola jego zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.
 • Uzyskanie numeru Nip i Regon dla Wspólnoty Mieszkaniowej (w przypadku gdy wspólnota jeszcze ich nie posiada).
 • Zawarcie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów lub analiza i aneksowanie już zawartych.
 • Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i innych zdarzeń losowych oraz następstw szkód wodno-kanalizacyjnych.
 • Zorganizowanie prowadzenia księgowości Wspólnoty i rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku.

ETAP II – Bieżąca praca na rzecz Wspólnoty

 • Zorganizowanie utrzymania w czystości terenów Wspólnoty oraz ochrony i ew. renegocjowanie dotychczas obowiązujących stawek wynagrodzenia firm.
 • Zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku.
 • Zapewnienie usuwania pojawiających się awarii.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu budowlanego.
 • Opracowanie a następnie wdrożenie planu gospodarczego Wspólnoty według zasad wynikających z ustawy o własności lokali, a także późniejsze jego rozliczenie.
 • Windykacja należności przypadających dla Wspólnoty
 • Organizacja zebrań członków Wspólnoty w formie prezentacji multimedialnej (przygotowanie, prowadzenie, sporządzanie niezbędnych dokumentów, archiwizacja dokumentów z przebiegu spotkań).
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym, organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi z wykluczeniem zastępstwa procesowego.
 • Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa członków Wspólnoty na terenie nieruchomości,
 • Obsługa prawna,
 • Wiele innych proaktywnych działań zmierzających do minimalizacji ryzyk i poprawy jakości życia we Wspólnocie.

ETAP III – Długofalowe działania

 • Ułożenie planu konserwacji i przeglądów nieruchomości.
 • Zorganizowanie prac konserwacyjnych na nieruchomości.
 • Koordynacja procesu usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości.
 • Działania zmierzające do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania działalności Wspólnoty.
 • Ułożenie wieloletniego planu zarządzania, w tym przeprowadzenia kluczowych inwestycji i doposażania nieruchomości, założenie funduszu remontowego wspólnoty i uzgodnienie ze Wspólnotą jego wysokości oraz zasad wydatkowania.

ZAPYTANIA W SPRAWIE OFERTY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi, innymi niż Wspólnoty (własności i współwłasności, kamienice bez wyodrębnionych lokali, obiekty przeznaczone na wynajem)

We współpracy z właścicielem lub współwłaścicielami nieruchomości oferujemy wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

Świadczymy usługi w zakresie trzech podstawowych etapów:

ETAP I – Przygotowawczy

 • Przejęcie wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem przy pomocy sprawdzonych wzorów protokołów zdawczo - odbiorczych.
 • Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zabezpieczeń, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości przy pomocy specjalistów z uprawnieniami budowlanymi.
 • Zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz kontrola jego zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.
 • Zawarcie w imieniu Właścicieli umów z dostawcami mediów lub analiza i aneksowanie już zawartych.
 • Zawarcie w imieniu Właścicieli umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i innych zdarzeń losowych oraz następstw szkód wodno-kanalizacyjnych.
 • Zorganizowanie prowadzenia księgowości i rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku.

ETAP II – Bieżąca praca

 • Zorganizowanie utrzymania w czystości terenów nieruchomości oraz ochrony i ew. renegocjowanie dotychczas obowiązujących stawek wynagrodzenia firm.
 • Zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku.
 • Zapewnienie usuwania pojawiających się awarii.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu budowlanego.
 • Opracowanie a następnie wdrożenie planu kosztów eksplotacji budynku, a także późniejsze jego rozliczenie.
 • Windykacja należności w imieniu Właścicieli.
 • Reprezentowanie Właścicieli przed Urzędem Skarbowym, organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi z wykluczeniem zastępstwa procesowego.
 • Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa właścicieli i użytkowników nieruchomości,
 • Obsługa prawna,
 • Wiele innych proaktywnych działań zmierzających do minimalizacji ryzyk i poprawy jakości życia na nieruchomości.

ETAP III – Długofalowe działania

 • Ułożenie planu konserwacji i przeglądów nieruchomości.
 • Zorganizowanie prac konserwacyjnych na nieruchomości.
 • Koordynacja procesu usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości.
 • Działania zmierzające do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania działalności nieruchomości.
 • Ułożenie wieloletniego planu zarządzania, w tym przeprowadzenia kluczowych inwestycji i doposażania nieruchomości, założenie funduszu remontowego i uzgodnienie z właścicielami jego wysokości oraz zasad wydatkowania.
 • Cykliczna analiza rynku w zakresie cen najmu i współczynników rentowności.

ZAPYTANIA W SPRAWIE OFERTY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pakietowanie usług mini szare tło 

Zarządzanie - pozostałe nieruchomości

Oprócz zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oraz kamienicami czynszowymi oferujemy zarządzanie pozostałymi rodzajami nieruchomości. Obecnie oprócz wspólnot i kamienic obsługujemy nieruchomości komercyjne, placówki oświatowe i wiele innych. Zakres naszych czynności oraz związane z tym wynagrodzenie są kwestią indywidualnych ustaleń.

Dzięki rozbudowanej strukturze Firmy możemy zapewnić Państwu usługę w czterech najważniejszych obszarach:

 • obsługę administracyjną,
 • obsługę prawną
 • obsługę księgową
 • obsługę techniczną

ZAPYTANIA W SPRAWIE OFERTY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 


Zarządca administrator wspólnoty mieszkaniowej Poznań

ADMICO Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1997 roku i prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie, obsługi najmu, doradztwa, obsługi technicznej oraz księgowej.

 

Portfel naszych zleceń obejmuje wspólnoty mieszkaniowe, obiekty przemysłowe, nieruchomości komercyjne – biurowe i mieszkaniowe, zasób lokali przeznaczonych na wynajem, a także placówki oświatowe.