Admico

Aktualności

Odpady biodegradowalne

1 stycznia 2018 Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" wprowadził zbiórkę i odzysk odpadów biodegradowalnych. Oznacza to, że w boksach śmietnikowych pojawią się dodatkowe kontenery – w kolorze brązowym – do których wyrzucać należy bioodpady czyli trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa i kości), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Więcej informacji pod adresem: https://bioodpad.pl/