Admico

Aktualności

Wzrost liczby oddawanych do użytku mieszkań

Zgodnie z danymi statystycznymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w okresie od stycznia do września 2017 roku oddano do użytkowania o 10,6% więcej mieszkań niż w tym samym okresie 2016 roku. Łącznie w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku oddano do użytkowania w skali kraju 123,8 tys. mieszkań.

Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia (o 23,4%) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 20,9%). Wszystko wskazuje więc na to, iż trwający od 2015 roku trend będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach.

Szerzej z danymi statystycznymi mogą się Państwo zapoznać na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/