Admico

Aktualności

Wycinka drzew w świetle nowych przepisów

Od 1 stycznia 2017 właściciel nieruchomości będący osobą fizyczną, który wykaże, że wycinka drzewa nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą może ją wykonać bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Znowelizowana Ustawa o ochronie przyrody z 11 maja 2017 zaostrzyła nieco procedury wycinki drzew na własnym terenie. Chęć usunięcia drzewa z własnego terenu zgłosić należy do gminy. Konieczność dokonania zgłoszenia zależy od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm oraz rodzaju drzewa, które ma zostać usunięcie Zgłoszenia nie trzeba dokonać w przypadku topoli, wierzby, klonu jednolistnego oraz srebrzystego o obwodzie nie przekraczającym 80 cm oraz kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej czy platana klonolistnego jeżeli obwód nie przekracza 65 cm. Pozostałe gatunki drzew nie są objęte obowiązkiem informacyjnym jeżeli obwód pnia nie przekroczy 50 cm.

W odpowiedzi na zgłoszenie gmina musi dokonać oględzin w terminie 21 dni od jego daty. Przedmiotem oględzin jest ustalenie gatunku drzewa oraz wykonanie obmiaru pnia. Gmina na zgłoszenie sprzeciwu ma 14 dni od daty wykonania oględzin. Jeżeli gmina sprzeciwu nie wniesie wówczas wnioskodawca może dokonać wycinki w terminie 6 miesięcy.