Admico

Aktualności

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

W 2017 użytkowanie wieczyste ma zostać z mocy prawa przekształcone we własność. Projekt ustawy w tej sprawie pierwotnie zakładał, że przekształcenie dotyczyć będzie właścicieli mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (w których co najmniej 51 proc. lokali to mieszkania). Aktualnie ustawa uwłaszczeniowa ma mieć zastosowanie również do domów jednorodzinnych położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.
Przekształcenie będzie odpłatne. Zamiast rocznych opłat za użytkowanie właściciele gruntów będą zobowiązani uiścić opłatę przekształceniową, rozłożoną na 20 rat płatnych w rocznych odstępach. Ich wysokość ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązujące 1 stycznia 2017 r. Opłaty będą waloryzowane raz na trzy lata. Projekt przewiduje również system bonifikat. Zasady ich udzielania w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa określi zarządzenie wojewody, a w stosunku do nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego uchwała właściwej rady lub sejmiku. Na bonifikatę w postaci 50-procentowego upustu otrzymają ci , którzy zdecydują się na jednorazowe spłacenie całej opłaty przekształceniowej.
.