Admico

Aktualności

Ostatni miesiąc na złożenie oświadczenia FATCA

FATCA (skrót od „Foreign Account Tax Compliance Act”) to ustawa, na mocy której Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki podpisał porozumienie obligujące polskie instytucje finansowe do raportowania klientów będących rezydentami podatkowymi USA. Obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych mają nie tylko obywatele, ale także stali rezydenci, posiadacze „zielonej karty” a także osoby, które w Stanach przebywały przez określony czas (min. 31 dni w bieżącym roku i przynajmniej 183 w bieżącym i dwóch poprzednich).

Oświadczenia o statusie FATCA muszą złożyć wszyscy klienci (indywidualni i firmowi) banków, SKOK-ów, towarzystw inwestycyjnych, domów maklerskich czy zakładów ubezpieczeń, którzy zawarli swoje umowy pomiędzy 1 lipca 2014 r a 30 listopada 2015 r. Jeżeli oświadczenia nie dostarczą do końca listopada 2016 to instytucje te będą miały obowiązek zablokowania rachunków w ciągu 3 dni roboczych, co uniemożliwi dokonywanie jakichkolwiek operacji – nawet wypłaty gotówki.

Środki zostaną odblokowane dopiero po złożeniu oświadczenia FATCA.