Admico

Aktualności

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE PRZECHODZI NA WŁASNOŚĆ? Projekt ustawy.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy, zgodnie z którym z dniem 1 stycznia 2017 zlikwidowane ma zostać użytkowanie wieczyste dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych pod warunkiem jednak, że nieruchomość została zbudowana i oddana do użytku na cele mieszkalne. Ustawa ma na celu ułatwienie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Obecnie w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność konieczna jest zgoda ponad połowy właścicieli w budynku wielorodzinnym, a przekształcenie może zablokować nawet jeden właściciel. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Urząd musi zawiesić postępowanie, a sprawa trafia do Sądu.

Projekt ustawy przewiduje odpłatność za przekształcenie. Szczegółowe zasady i tryb uiszczenia opłaty są aktualnie przedmiotem prac.