Admico

Aktualności

Zmiany dot. podatku od nieruchomości

Od stycznia 2016 następują zmiany w sposobie naliczania podatku od nieruchomości od lokali użytkowych stanowiących garaż wielostanowiskowy.

Wg aktualnie obowiązujących przepisów od nowego roku zniesiona została solidarność zobowiązania podatkowego za podatek od nieruchomości od lokali użytkowych stanowiących garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym. Oznacza to, że zobowiązanie podatkowe będzie ciążyc na współwłaścicielach hali garażowej w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. 

Przypominjmy: do tej pory w przypadku powstania zaległości w podatku od nieruchomości, w związku z jego nieopłaceniem przez jednego ze współwłaścicieli, za zobowiązanie odpowiadali wszyscy współwłaściciele solidarnie, nawet jeżeli uiścili należność wynikającą ze swojego udziału.