Admico

Aktualności

Zmiany w Ustawie o własności lokali

Od kilku miesięcy Sejm pracuje  nad projektem nowelizacji Ustawy o własności lokali. Zmiana nie jest zbyt duża, jednak pozwoli na znaczną poprawę funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych – zwłaszcza tych, gdzie funkcjonuje współwłasność ułamkowa w wyodrębnionym lokalu hala garażowa.

Treść zmiany brzmi: art. 3 ust. 3 „ Udział w nieruchomości wspólnej współwłaściciela w częściach ułamkowych wyodrębnionego lokalu odpowiada iloczynowi wielkości udziału we współwłasności lokalu i wielkości udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej przypadającej na ten lokal”.
 
Zapis ten oznacza, ze każdy współwłaściciel będzie mógł głosować samodzielnie, a jego głos będzie doliczony do wyników głosowania nad uchwałami. Dotyczy to wyłącznie współwłasności ułamkowej. Małżonkowie, których łączy ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej, będą dalej głosować wg zasad Kodeksu Cywilnego.
Celem zmiany jest umożliwienie współwłaścicielom hali garażowej głosowania nad uchwałami , co w przypadku nieruchomości z dużą halą garazową było do tej pory często niewykonalne, nawet w trybie indywidualnego zbierania głosów. Obecnie obowiązują przepisy w myśl, których wszyscy współwłaściciele hali garażowej muszą zagłosować jednomyślnie, dopiero wówczas głos hali garażowej można było uznać za „oddany”.
 
Powyższe zasady nie mają zastosowania w przypadku głosowania „jeden właściciel jedne głos”. W takim wypadku współwłaściciele będą musieli ustanowić pełnomocnika.