Admico

Aktualności

Zmiana wartości odtworzeniowej w październiku 2013

Informujemy, że zostało opublikowane Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim. Zgodnie z

treścią obwieszczenia wartość odtworzeniowa dla miasta Poznania wzorsła do 5370 zł/m2, a dla województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem m. Poznania) do 3810 zł/m2.

Wyżej wymienione wartości obowiązują w okresie od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014.

Obwieszczenie jest istotne dla zarządców nieruchomości, wynajmujących oraz samych najemców. Zgodnie bowiem z Ustawą o ochronie praw lokatorów (regulującą najem lokali mieszkalnych) podwyżka czynszu, w wyniku której, wysokość czynszu, albo innych opłat za używanie lokalu, w skali roku przekroczy, albo następuje z poziomu wyższego niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, może nastąpić jedyne w uzasadnionych przypadkach.

Dla obecnie obowiązującej wartości odtworzeniowej w Poznaniu jest to stawka czynszowa 13,42 zł/m2 miesięcznie. Oryginalna treść obwieszczenia dostępna jest tutaj.