Admico

Aktualności

Zmiana wartości odtworzeniowej w 2013

Informujemy, że zostało opublikowane Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim. Zgodnie z treścią obwieszczenia wartość odtworzeniowa dla miasta Poznania kolejny raz  spadła - do 4820 zł/m2, a dla województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem m. Poznania), do 3220 zł/m2.

Stawki te obowiązują od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013.

Jest to informacja istotna zarówno dla zarządców nieruchomości, właścicieli nieruchomości przeznaczonych na wynajem oraz samych najemców. Zgodnie bowiem z ustawą o ochronie praw lokatorów podwyżka czynszu, w wyniku której, wysokość czynszu, albo innych opłat za używanie lokalu, w skali roku przekroczy, albo następuje z poziomu wyższego niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, może nastąpić jedyne w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ustawie.

Dla obecnie obowiązującej wartości odtworzeniowej jest to stawka czynszowa 12,05 zł/m2 miesięcznie.

Ogłaszana przez wojewodę wartość odtworzeniowa jest także wykorzystywana do celów ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.