Admico

Aktualności

Zmiana organizacji wywozu odpadów komunalnych

Ze względu na obowiązującą tzw. „ustawę śmieciową” zmieni się sposób organizacji wywozu odpadów z nieruchomości. Do tej pory odbywało się to na zasadach wolnorynkowych, każda wspólnota i właściciel nieruchomości mieli swobodę w wyborze wywoźnika śmieci. Od 1 lipca ten obowiązek przejmie Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
Zmienią się z związku z tym stawki za wywóz odpadów oraz sposób ich rozliczania. Do

Zróżnicowanie wysokości stawki opłaty nastąpi w oparciu o metodę degresywności, w gospodarstwach domowych liczących do trzech członków każda osoba płaci 100 proc. stawki podstawowej, w gospodarstwie 4-osobowym stawka dla każdego członka wyniesie 95 proc., w 5-osobowym – 90 proc., w 6-osobowym – 85 proc., 7-osobowym – 80 proc. itd. W gospodarstwach 13-osobowych i liczniejszych stawka dla każdej osoby wyniesie 50 proc.

Właściciele za pośrednictwem zarządcy nieruchomości obowiązani są złożyć do 3 czerwca br. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji będzie dostępny w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Związku po 1 maja http://goap.org.pl/.

Zarządca nieruchomości wypowie dotychczasowe umowy na wywóz odpadów do końca czerwca 2013.