Admico

Aktualności

Zmiana wartości odtworzeniowej

Informujemy, że zostało opublikowane Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim. Zgodnie z treścią obwieszczenia wartość odtworzeniowa dla miasta Poznania spadła do 4980 zł/m2 a dla województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem m. Poznania - 3460 zł/m2.

Stawki te obowiązują od 1 października 2012 r. do 31 marca 2013.

Jest to informacja istotna zarówno dla zarządców nieruchomości, właścicieli nieruchomości przeznaczonych na wynajem oraz samych najemców. Zgodnie bowiem z ustawą o ochronie praw lokatorów podwyżka czynszu w wyniku której wysokość czynszu, albo innych opłat za używanie lokalu, w skali roku przekroczy, albo następuje z poziomu wyższego niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, może nastąpić jedyne w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ustawie. 

Dla obecnie obowiązującej wartości odtworzeniowej jest to stawka czynszowa 12,45 zł/m2 miesięcznie.

Ogłaszana przez wojewodę wartość odtworzeniowa jest także wykorzystywana do celów ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Aktualna wartość dla okresu kwiecień-wrzesień 2013 tutaj