Admico

Pośrednictwo

  • Masz nieruchomość do sprzedaży lub wynajmu? 
  • Szukasz nieruchomości do kupna lub najmu?
  • Chcesz inwestować na rynku nieruchomości?

SPRAWDŹ NASZE OFERTY! lub SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


 Jak działamy?

Profesjonalnie przygotowujemy transakcję. Przygotowujemy nieruchomość do transakcji - ustalamy we współpracy z Państwem stan prawny i techniczny nieruchomości oraz przygotowujemy i opracowujemy dokumentację niezbędną do jej zbycia/wynajęcia. Dzięki wypracowanym procedurom i kontaktom zapewniamy szybkie załatwienie formalności.

Ponosimy koszty związane z wyszukaniem klienta. Wyszukujemy klientów zainteresowanych nabyciem nieruchomości będących Państwa własnością za pomocą wszelkich dostępnych środków i narzędzi w taki sposób, aby okres oczekiwania na kontrahenta był jak najkrótszy.

Weryfikujemy klientów. Przed każda transakcją, zwłaszcza związaną z wynajmem lokali, sprawdzamy rzetelność klienta, a w szczególności jego zdolność płatniczą.

Szybko doprowadzamy do transakcji. Przekazujemy informacje o nieruchomości przeznaczonej do obrotu w taki sposób i za pomocą takich środków, które spowodują szybkie i korzystne jej zbycie lub wynajem.