Admico

Co zrobić gdy?

Dla wygody naszych klientów umieszczamy poniżej krótkie instrukcje postępowania w typowych sytuacjach.

Co zrobić gdy…?

1. … pojawił się zaciek na suficie?

W przypadku niewielkiego zacieku, który się nie powiększa, zgłoś ten fakt do administracji. Jeśli natomiast obserwujesz gwałtownie powiększający się zaciek natychmiast dzwoń do całodobowego pogotowia technicznego 602 49 49 00 oraz samodzielnie podejmij próbę odcięcia dopływu wody – udaj się do lokalu powyżej i poinformuj sąsiada o konieczności zakręcenia wody. Jeśli sąsiad jest nieobecny spróbuj zamknąć dopływ wody – bądź do lokalu z którego pochodzi zalanie (jeśli zawór jest dostępny na klatce schodowej) lub zawór główny (jeśli wiesz gdzie się znajduje i posiadasz dostęp do tego pomieszczenia (np. piwnica). Po zabezpieczeniu awarii przez pogotowie techniczne zgłoś szkodę do administracji (patrz punkt poniżej).

2. … wystąpiła szkoda w moim lokalu? Zostałem poszkodowany na terenie nieruchomości?

Jeśli zostali Państwo lub Państwa mienie poszkodowani (na terenie nieruchomości) należy ten fakt jak najszybciej zgłosić do zarządcy przy wykorzystaniu załączonego formularza zgłoszenia szkody. Należy go wydrukować, wypełnić, podpisać oraz niezwłocznie przesłać do administratora odpowiedzialnego za dany budynek. Szkoda za pośrednictwem reprezentującej nas kancelarii brokerskiej będzie likwidowana u ubezpieczyciela. Następnie należy oczekiwać kontaktu od likwidatora szkody, który dokona oględzin. Wszelkich informacji o stanie sprawy udzieli administrator, który jednocześnie podejmie działania mające na celu zapobieżeniu wystąpienia niekorzystnego zdarzenia w przyszłości.

3. … otrzymałem zawiadomienie o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, ale nie mogę się na nim pojawić?

Każdy właściciel lokalu ma obowiązek uczestniczenia w zarządzie nieruchomością wspólną. Bardzo istotne jest branie udziału w głosowaniach nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych, bowiem w ten sposób umożliwiają Państwo zarządcy pracę na rzecz wspólnoty. Wiele potrzebnych i oczekiwanych remontów lub modernizacji jest blokowanych przez brak zaangażowania właścicieli w proces głosowania.
Jeśli nie mogą Państwo pojawić się osobiście na zebraniu można przy wykorzystaniu formularza pełnomocnictwa upoważnić inną pełnoletnią osobę do głosowania. Alternatywnie należy skontaktować się z administratorem odpowiedzialnym za daną nieruchomość, poinformować o planowanej nieobecności i poprosić o możliwość zagłosowania w danej sprawie w trybie indywidualnym.

4. … zauważyłem awarię lub akt wandalizmu?

W przypadku zaobserwowania awarii, nawet najdrobniejszej, należy ten fakt zgłosić administratorowi danej nieruchomości podając swoje imię i nazwisko, adres nieruchomości, opis awarii jej lokalizację. Jeśli awaria wymaga pilnej interwencji należy od razu kontaktować się z całodobowym pogotowiem technicznym pod numerem telefonu 602 49 49 00.
W przypadku zaobserwowania aktu wandalizmu należy oprócz zarządcy poinformować Policję. W miarę możliwości należy także podjąć interwencję osobiście. Nie bądź obojętny!

5. … przeczytałem zawiadomienie o przeglądzie technicznym w moim lokalu, ale nie mogę się na nim pojawić?

Regularne dokonywanie przeglądów technicznych po pierwsze jest wymagane przez prawo budowlane, a po drugie zapewnia bezpieczne użytkowanie nieruchomości, stąd jest bardzo ważne, aby umożliwić przeprowadzenie przeglądu w lokalu.
Jeśli termin przeglądu Państwu nie pasuje proszę spróbować zapewnić obecność w lokalu kogoś z rodziny/przyjaciół/znajomych/sąsiadów. W przypadku kiedy nie ma możliwości zapewnienia obecności w lokalu kogokolwiek należy skontaktować się Działem Technicznym Admico i umówić inny termin przeglądu.

6. …mam problemy z regulowaniem opłat?

Każdemu mogą zdarzyć się przejściowe trudności z regulowaniem opłat. Ważne jest, aby nie czekać na wezwania do zapłaty, ani tym bardziej na skierowanie przez zarządcę pozwu o zapłatę. Lepiej skontaktować się z zarządcą i wyjaśnić przyczyny zaległości. Razem na pewno znajdziemy rozwiązanie – możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach rozłożenie zaległości na raty lub pomoc w zamianie lokalu na mniejszy. Należy także pamiętać o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego – szczegóły tutaj

7. … stałem się nowym właścicielem lokalu?

Jeśli właśnie kupiłeś lokal w budynku zarządzanym przez Admico Sp. z o.o. zgłoś się proszę do administratora danej nieruchomości i przedstaw dokument z którego wynika prawo własności (wypis z Księgi Wieczystej lub akt notarialny kupna lokalu). Zostaniesz wpisany do ewidencji właścicieli, otrzymasz zawiadomienie o wysokości opłat oraz uzyskasz informację na temat tego co się dzieje na nieruchomości. Pamiętaj o podaniu swojego adresu do korespondencji (jeśli jest inny niż adres nabytego lokalu), telefonu kontaktowego oraz adresu –email.
Nie zapomnij złożyć deklaracji na podatek od nieruchomości – szczegóły tutaj